Spoločenské akcie

Firemné akcie

Školenia, športové hry, firemné dni, koncoročné posedenia, firemné večierky

s možnosťou prenocovania

  • v lete 120 lôžok v šesť lôžkových chatkách
  • v zime 21 lôžok v dvoj a trojlôžkových izbách + apatrmán

Stravu zabezpečíme podľa požiadavok zákazníka